Ε/Γ – Ο/Γ ΝΑΝΤΗ

  • Μήκος: 65,99 μ.

  • Πλάτος: 12,02 μ.

  • Κατασκευή: 1973

  • Ταχύτητα: 11,1 κόμβους