Ε/Γ – Ο/Γ ΕΛΕΝΗ

  • Μήκος: 77,75 μ.

  • Πλάτος: 15,75 μ.

  • Κατασκευή: 1970

  • Ταχύτητα: 12,1 κόμβους