ΑΙΑΝΤΑΣ

Ε/Γ – Ο/Γ ΑΙΑΝΤΑΣ

  • Μήκος: 59 μ.

  • Πλάτος: 14,60 μ.

  • Κατασκευή: 1999
  • Ταχύτητα: 11 κόμβους