Ε/Γ – Ο/Γ ΕΡΜΗΣ

  • Μήκος: 108 μ.

  • Πλάτος: 17,5 μ.

  • Κατασκευή: 1997

  • Ταχύτητα: 18,5 κόμβους

Ε/Γ – Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  • Μήκος: 81,5 μ.

  • Πλάτος: 14,2 μ.

  • Κατασκευή: 2000

  • Ταχύτητα: 12 κόμβους

Ε/Γ – Ο/Γ ΙΩΝΑΣ