Ε/Γ – Ο/Γ ΕΡΜΗΣ

  • Μήκος: 108 μ.

  • Πλάτος: 17,5 μ.

  • Κατασκευή: 1997

  • Ταχύτητα: 18,5 κόμβους